รายละเอียดร้าน

ปรับปรุงล่าสุด 01/10/2565

       บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการวางระบบน้ำเพื่อการเกษตร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2541

เพื่อผลิตอุปกรณ์พลาสติกในงานด้านการเกษตรโดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรของประเทศ ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 22 ปี

ทำให้ บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด เป็นที่ยอมรับและรู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ของทางเรานั้น มีมากกว่า 6,000 รายการ

เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค ภายใต้แบรนด์สินค้าตรา " Red Hand " " ไชโย " และ " แชมป์ "

ด้วยแนวความคิดที่ว่า...“ คุณภาพคุ้มค่า ในราคายุติธรรม ”